Skip to main content

Novinky

Úspěšné dokončení přepravy strojů z Francie do Itálie


Společnost Beck & Pollitzer France dokončila přepravu strojů pro jednoho ze svých klientů, renomovanou mezinárodní skupinu specializující se na balení potravin pro prestižní značky. Tento rozsáhlý projekt přepravy měl některá logistická specifika, která přiměla tým dokončit stěhování ve dvou fázích.

První fáze spočívala v demontáži tří řezacích strojů, známých jako „Leopard“, „Baghera“ a „RB4“. Ty byly převezeny do logistických center, kde byly buď uskladněny, nebo znovu sestaveny pro dočasné použití.

Druhá fáze přepravy spočívala v demontáži a opětovné montáži posledního řezacího stroje „Tiger“. Po příjezdu na místo určení byl i tento stroj definitivně instalován.

Tým čelil dalším výzvám, když se snažil koordinovat demontážní a montážní operace s příjmem a odesláním ostatních strojů, aby se maximalizovala efektivita přepravy. Díky odborným znalostem techniků společnosti Beck & Pollitzer France proběhla celá přeprava strojů bez prostojů pro koncového zákazníka.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.