Skip to main content

Aktualności

Relokacja maszyn z Francji do Włoch


Oddział Beck & Pollitzer we Francji zrealizował transport maszyn dla jednego ze swoich klientów, renomowanej międzynarodowej grupy specjalizującej się w pakowaniu żywności dla prestiżowych marek. Duży projekt transportowy miał pewne szczególne cechy logistyczne, zmuszające nasz zespół do ukończenia relokacji w 2 etapach.

Pierwszy etap polegał na demontażu trzech maszyn tnących, znanych jako „Leopard”, „Baghera” i „RB4”. Zostały one przewiezione do ich centrów logistycznych, gdzie były przechowywane lub ponownie składane do tymczasowego użytku.

Drugi etap transportu polegał na demontażu i ponownym montażu „Tygrysa”, maszyny do ostatecznego cięcia. Po transporcie do miejsca docelowego został on zainstalowany.

Zespół stanął przed dalszymi wyzwaniami, próbując skoordynować operacje demontażu i ponownego montażu z odbiorem i wysyłką innych maszyn, aby zmaksymalizować wydajność transportu. Dzięki fachowej wiedzy techników z oddziału Beck & Pollitzer we Francji cały transport maszyn odbył się bez przestojów .


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.