Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví


Beck & Pollitzer považuje bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců a dodavatelů podílejících se na projektech našich zákazníků za svoji nejvyšší prioritu. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je součástí všeho, co děláme, od projekce a plánování až po koordinaci aktivit a jednotlivých prací.
Filozofií společnosti Beck & Pollitzer je předcházet všem nehodám, bez ohledu na místo realizace, rozsah nebo složitost projektu. Za tímto účelem společnost prosazuje kulturu společnosti bez nehod podporovanou aktivním zapojením a vzděláváním zaměstnanců ve všech našich programech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – a to od vedoucích pracovníků až po naše kvalifikované montéry.
Jsme hrdí na to, že všechny naše pobočky postupují podle jedné globální normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to bez ohledu na to, ve které zemi působí.
Beck & Pollitzer má vysoce kvalifikované pracovníky, což zahrnuje i certifikované odborníky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tito zaměstnanci disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi, které umožňují naší společnosti zajistit ochranu zdraví, bezpečnost a dobré pracovní podmínky našich zaměstnanců a ochránit ostatní smluvní partnery a dodavatele na našich stavbách a v našich provozovnách. Díky těmto odborným znalostem se můžeme našim klientům s důvěrou zavázat, že při realizaci projektů věnujeme nejvyšší prioritu právě bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
Naši kvalifikovaní pracovníci proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a projektové týmy techniků, elektrikářů, montérů dokáží zkrátit odstávky výroby u našich zákazníků díky bezpečné a efektivní realizaci projektů a předat je zkompletované dle těch nejvyšších standardů.
Systémy řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a jakosti ve společnosti Beck & Pollitzer procházejí nezávislými audity a jsou akreditovány externími globálními auditními orgány, jako je BSI nebo TÜV SÜD. Tyto certifikáty dokládají, jak velký význam přikládáme bezpečnosti všech pracovníků a průběžnému zlepšování našich služeb.
Tým společnosti Beck & Pollitzer, který zde pracoval, můžeme doporučit díky svědomitým a metodickým pracovním postupům. Bez váhání znovu využijeme vašich služeb.

Náš závazek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dokládají:

  • Akreditace podle normy OHSAS 18001 pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podle dalších subjektů daného odvětví, např. Achilles, Safe Contractor
  • Nezávislé uznání od RoSPA, získání ocenění Gold Award 2017, 2018 a 2019 spolu s udělením ocenění za zásluhy Merit Award Britskou radou pro bezpečnost (British Safety Council)
  • Klademe neustálý důraz na udržení našeho cíle v podobě společnosti bez nehod, čemuž napomáhá aktivní zapojení všech zaměstnanců do iniciativ týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celé skupině
  • Interní specialisté na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zaměřující na vytváření a podporu firemních programů neustálého zlepšování a spolupracují s klienty tak, aby bylo možné jejich projekty realizovat bezpečně a bez nehod

Nevíte přesně, které řešení se pro vaše obchodní potřeby hodí nejlépe?

Nejnovější Tweety

Copyright© 2021 Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.