Skip to main content

Novinky

Komplexní průvodce automatizací skladů (video)


Plně automatizovaný sklad – Úspěšná instalace automatizovaného skladu od týmu Beck & Pollitzer pro závod na výrobu mléka. Jednou z hlavních výzev projektu byl omezený prostor – od nejvyššího bodu zakládacího jeřábu ke stropu místnosti bylo méně než 50 mm, takže veškerá práce musela být provedena s maximální přesností.

Automatizace skladů – definice, typy, výhody a nejnovější trendy

Pokud pracujete v e-commerce, už jste o něm slyšeli. Pokud se pohybujete v sektoru elektronického obchodu s potravinami, pravděpodobně z něj šílíte. Automatizace skladů, automatizované sklady, průmyslové automatizační elektronické sklady, říkejte jim, jak chcete, revolučně mění obchod, berou opakující se úkoly z rukou lidí a generují vyšší efektivitu pro všechny druhy podniků.

V tomto článku se podíváme na dopad, možnosti a nejnovější trendy ve světě automatizovaných skladů, ale začneme s návratem k základním definicím největší a nejvíce vzrušující transformace, k níž dojde v logistice po generace.

Obsah článku:

Co je automatizace skladu?

Automatizace skladů má mnoho podob, ale obecně řečeno zahrnuje použití robotů a automatizovaných procesů ke zefektivnění a urychlení práce probíhající ve skladech, přičemž konečným cílem je zvýšení produktivity.

Všechny druhy skladových činností lze automatizovat, od počítačových systémů řízení skladu na počítačích v back-office, po vychystávání zboží z regálů, nanášení štítků s čárovými kódy na produkty a obsluhu vozidel na dílně. Společnosti všude vidí výhody průmyslové automatizace a s rychlým vývojem nových technologií jde o sektor, který bude jen růst.

Jak funguje automatizace skladu

Firmy elektronického obchodu s online objednávkovými systémy pravděpodobně využívají technologii automatizovaného skladu, která jim pomůže vybrat, zabalit a odeslat produkty zákazníkům efektivněji.

Míra, do jaké podniky využívají roboty a automatické technologie k nahrazení lidské práce, závisí na typu nasazené automatizace. V některých případech to může být pouze software pro správu skladu nainstalovaný do počítačového systému, aby se opakující úkoly vymanily z rukou členů lidského týmu. Na druhém konci stupnice lze lví podíl na skladových operacích zvládnout automaticky s minimálním zapojením člověka.

Optimalizace AI

Umělá inteligence již hraje hlavní roli ve všech formách skladové a průmyslové automatizace. Výhody, které AI přináší, jsou četné a přesvědčivé, pokrývají každodenní úkoly a dlouhodobější strategie.

AI zvyšuje přesnost procesů řízení zásob. Algoritmy generované umělou inteligencí jsou tak složité, že by to většinu lidských myslí ohromily, pomáhají podnikům porozumět současnému stavu jejich trhu, aby mohly identifikovat současné trendy a nákupní vzorce a ovlivnit budoucí obchodní rozhodnutí. V rámci automatizovaného skladu pomůže AI optimalizovat všechny aspekty správy tím, že definuje optimální umístění takového produktu v systému. To obvykle používá více proměnných, jako jsou:

  • Poptávka po zboží
  • Jaké další zboží se obvykle objednává ve stejnou dobu?
  • Doba trvanlivosti produktu; u potravin bude vyžadovat, aby byly některé z nich vyskladněny, i když se neprodají.
  • Optimalizace tras a přesun produktů během „prostojů“

Navzdory děsivým příběhům o tom, jak umělá inteligence ovládla svět, je koncept zcela automatizovaného skladu poněkud vzdálený. V automatizaci skladů budou vždy hrát roli lidé. Ale umělá inteligence určitě eliminuje nákladné lidské chyby a přináší rychlejší výsledky, pokud jde o hledání, vybírání a přepravu produktů tím nejefektivnějším způsobem.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.