Skip to main content

Novinky

Mezinárodní relokace a montáž výrobních linek


Jeden z globálních lídrů ve výrobě domácích spotřebičů se obrátil na Beck & Pollitzer na přemístění a montáž výrobních linek z Maďarska do Egypta. Ještě jednou globální dosah společnosti Beck & Pollitzer znamenal, že naše pobočky v Polsku, Maďarsku a Turecku úspěšně spolupracovaly na dokončení projektu včas a ke spokojenosti klienta.

Přesun linek na výrobu chladniček

První etapa tohoto rozsáhlého projektu proběhla v Maďarsku s přepravou linek na výrobu chladniček z Maďarska do Egypta. Před přemístěním strojů bylo provedeno 3D skenování celého závodu, které se ukázalo jako zásadní nástroj pro zpětnou montáž strojů v Egyptě. Během našich aktivit v Maďarsku náš tým převzal plnou odpovědnost za přemístění: od mechanické, elektrické a potrubní demontáže až po zabalení a naložení veškerých technologií pro zámořskou přepravu.

Montáž výrobních linek v Egyptě

Druhá etapa našeho projektu byla zaměřena na montáž více než 250 strojů v Egyptě pod dohledem našich inženýrů pouze s využitím zdrojů klienta. Během této fáze Beck & Pollitzer Poland spolupracovala s našimi pobočkami z Maďarska a Turecka a podnikla řadu aktivit, aby pomohla našemu klientovi zorganizovat vhodnou dodávku nářadí, těžké techniky a zaměstnanců.

Mezi hlavní úkoly patřila mechanická montáž strojů, přesné nastavení, elektrické zapojení a pomoc při spuštění. Náš tým odborníků zajistil, že všechny úkoly byly provedeny v souladu s místními standardy kvality a bezpečnosti.

Naši inženýři se kromě provázení zaměstnanců procesem stěhování aktivně podíleli na řízení projektu, který zahrnoval stanovení rozsahu prací a koordinaci všech činností subdodavatelů.

Projekt je skvělým příkladem bezproblémové spolupráce mezi našimi mezinárodními obchodními jednotkami. S více než 30 globálními pobočkami můžeme podpořit jakýkoli projekt instalace a přemístění strojů, bezpečně po celém světě.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.