Skip to main content

Przygotowanie do relokacji fabryk KraussMaffei zakończone sukcesem


Po przeniesieniu pierwszych 5-osiowych centrów obróbczych do nowego zakładu KraussMaffei w Laatzen, oddział Beck & Pollitzer w Niemczech pomyślnie zakończył pierwsze zadania w celu uruchomienia projektu.

Pod kierownictwem firmy Beck & Pollitzer, nasz zespół ekspertów ds. montażu rozpoczął prace nad projektem relokacji zakładu, w której skład wchodzi:

  • Likwidacja istniejących maszyn, w tym odłączenie połączeń elektrycznych i mechanicznych
  • Pakowanie i transport z Hannower do Laatzen
  • Montaż maszyn i instalacji po pomiarze geometrycznym przed demontażem i uruchomieniem

Oferowane przez nas wyposażenie, sprzęt montażowy, podnośniki, odpowiednie środki transportu oraz uruchomienie maszyny dopełnia wachlarz usług, które jako wykonawca oferujemy naszym klientom.

Ponadto Beck & Pollitzer dostarczył materiał i zainstalował różne media, takie jak niezbędne sprężone powietrze, woda procesowa i linie energetyczne z głównych połączeń do odpowiednich maszyn. Ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najwyższym priorytetem, wysokie standardy SHEQ były bezkompromisowo egzekwowane na każdym etapie projektu.

Mamy nadzieję, że udane zakończenie pierwszego etapu tego rozległego projektu jest początkiem owocnej współpracy przy relokacji fabryk KraussMaffei w Hannower, a następnie w Monachium.

#KraussMaffei, dziękujemy za doskonałą współpracę!


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.