Skip to main content

Aktualności

Relokacja zakładu KraussMaffei w Hannower w Niemczech zakończona sukcesem


Po trwającym około 6 miesięcy projekcie cała relokacja zakładu z Hannower do nowego zakładu KraussMaffei w Laatzen została zakończona zgodnie z planem, a oddiał Beck & Pollitzer w Niemczech rozpoczęł kolejną relokację w Monachium.

Pod kierownictwem działu zarządzania projektami Beck & Pollitzer nasz zespół ekspertów wziął pełną odpowiedzialność za ten kompleksowy projekt relokacji od demontażu mechanicznego i elektrycznego po pakowanie i załadunek. Różne maszyny, systemy i urządzenia z różnych działów, w tym obszaru produkcji, centrum technicznego, badań i rozwoju, warsztatów szkoleniowych, magazynów i działów montażowych w Hannower zostały bezpiecznie przetransportowane do demontażu 400 ciężarówek.

Przed demontażem ogromnej liczby centrów obróbczych zabezpieczono dane kontrolne oraz zarejestrowano i udokumentowano stan i geometrię każdej pojedynczej maszyny. Po relokacji maszyn przeprowadzono montaż na podstawie dokumentacji, przywrócono geometrię maszyny i uruchomiono je. W ten sposób firma KraussMaffei była w stanie natychmiast zintegrować maszyny i systemy z procesami produkcyjnymi.

Jako generalny wykonawca relokacji zakładu, firma Beck & Pollitzer dostarczył cały sprzęt dźwigowy, montażowy i transportowy, taki jak wózki widłowe, Versalift, żurawie samochodowe (do 250t) i suwnice (160t). Dostawa materiału i instalacja głównych linii zasilających (uzbrojenie w powietrze, wodę technologiczną i energię elektryczną) wraz z niezbędnymi testami dopełniły zakres usług świadczonych przez nasz zespół ekspertów. W ten sposób zminimalizowano interfejsy, a krótkoterminowe przesunięcia terminów można było organizować i wdrażać elastycznie.

Dzięki wysokim standardom SHEQ oraz konsekwentnemu wdrażaniu środków i specyfikacji ten wymagający projekt relokacji na dużą skalę został zakończony bezpiecznie i pomyślnie, bez żadnych incydentów.

KraussMaffei Extrusions GmbH, Paul-Eberhard Kortmann, kierownik planowania fabryki:
„Zespół Beck & Pollitzer zrobił na nas wrażenie na każdym etapie swoją wiedzą fachową. Trudna relokacja naszego zakładu produkcyjnego została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem i elastycznie. Współpraca układała się doskonale.”

Kolejna relokacja zakładu KraussMaffei z Monachium do Parsdorf
Podczas gdy w Laatzen jeszcze dokręcano ostatnie śruby, pierwsze ciężarówki wyjeżdżały już z zakładu w Monachium-Allach, aby montować maszyny i systemy w nowej siedzibie KraussMaffei w Parsdorf.

Beck & Pollitzer zapewni identyczny zakres usług przy przeprowadzce z Monachium-Allach do Parsdorf, jak w Hannower do Laatzen – jednak ten projekt będzie dużo bardziej rozbudowany.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.