Skip to main content

Aktualności

Instalacja złożonej komórki robotycznej w Karolinie Północnej


Nasz wysoko wykwalifikowany zespół z siedzibą w Stanach Zjednoczonych bezproblemowo ukończył przedsięwzięcie instalacyjne przemysłowe, obejmujące montaż wytrzymałej komórki robotycznej w zakładzie produkcyjnym silników w Karolinie Północnej. Projekt miał na celu rewolucjonizację efektywności produkcji dla producenta technologii alternatywnych paliw poprzez integrację zestawu automatycznych komórek i ręcznych stanowisk montażowych w jednolity system.

Wyzwanie: Nasz zespół stanął przed złożonym wyzwaniem: stworzyć elastyczną linię montażową o niskiej wydajności, obejmującą 28 stanowisk ręcznych i 4 komórki robotyczne, z których jedna ważyła ponad 15 000 funtów. Wymagało to kompleksowej integracji różnych narzędzi montażowych, wszystkich zamontowanych na konstrukcjach stalowych o długości 20 stóp. Dodatkowo, konieczne było bezproblemowe wdrożenie automatycznych pojazdów prowadzonych (AGV) do transportu produktów (silników) między stanowiskami, poruszających się po podłodze pod konstrukcjami stalowymi. Bezpieczeństwo było najważniejsze, ponieważ nasz zespół pracował z łącznie 9 podnośnikami nożycowymi, narażony na ciągłe ryzyko upadku narzędzi i materiałów.

Rozwiązanie: Nasz zespół ekspertów podjął to wyzwanie z precyzją i niezachwianym zaangażowaniem w zapewnienie bezpieczeństwa. Projekt rozpoczął się w czerwcu i obejmował rozładunek, mechanikę oraz elektryczną instalację,w tym instalację przewodów powietrznych i smarowania. Zapewniliśmy dokładną koordynację i synchronizację stanowisk montażowych i komórek robotycznych. Integracja AGV została wykonana bezbłędnie, poprawiając ogólną efektywność linii montażowej.

Wyniki i Przyszłe Perspektywy: Mimo złożoności zaangażowanych czynników, podejście naszego zespołu z naciskiem na bezpieczeństwo przyniosło owoce. Przez cały projekt nie wystąpiły żadne incydenty związane z bezpieczeństwem. Producent oryginalnych urządzeń oraz końcowy użytkownik nie tylko są zadowoleni z naszych wyników, ale również planują współpracę z nami przy kolejnych okazjach. Ten projekt stanowi dowód na ekspertyzę naszego zespołu składającego się z 17 specjalistów, którzy dostarczyli złożony, bezpieczny i terminowy montaż.

Podsumowanie: Ten projekt dowodzi naszego niezachwianego zaangażowania w doskonałości w instalacji maszyn,nawet w najbardziej złożonych scenariuszach. Jesteśmy dumni, że przekształciliśmy proces produkcyjny naszego klienta i zapraszamy Cię do odkrycia, w jaki sposób nasza wiedza może przynieść korzyści Twojej organizacji. Czy masz projekt instalacji maszyn na myśli, czy szukasz rozwiązań, które poprawią Twoje procesy produkcyjne, skontaktuj się z nami już dziś
aby odkryć pełną gamę usług, które oferujemy, i jak możemy pomóc Ci osiągnąć swoje cele produkcyjne. Twój sukces jest naszym priorytetem.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.