Skip to main content

Aktualności

Międzynarodowa relokacja i instalacja


Oddział Beck & Pollitzer we Francji z powodzeniem zainstalował fabrykę kabin samochodów ciężarowych dla dużej organizacji ciężarówek w Westerlo w Belgii. Ten duży projekt został zrealizowany dzięki naszemu francuskiemu zespołowi, który zapewnił wykwalifikowaną siłę roboczą, nadzór, wyposażenie zakładu oraz zarządzanie.

Projekt ten obejmował transport z Holandii do Belgii, gdzie nasi mechanicy pracowali w wielu strefach budowy. Nasz zespół wykonał szereg czynności montażowych i instalacyjnych, wyrównanie trackerów laserowych, ogrodzenie oraz montaż drzwi na miejscu kabiny.

Kompleksowe zarządzanie projektem zapewniła firma Beck & Pollitzer. Nadzór budowlany oraz nadzór BHP sprawował zespół zarządzający projektem, dzięki szczegółowej ocenie ryzyka podczas wszystkich prac nie wydarzyły się żadne wypadki.

Cały projekt zakończył się dużym sukcesem, ponieważ zespół wykonał wszystkie zadania, które zostały mu powierzone.


    Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.