Skip to main content

Aktualności

10 wskazówek dotyczących płynnego procesu relokacji linii produkcyjnej


Linie produkcyjne to systemy zaprojektowane z myślą o wydajnej produkcji towarów lub przetwarzaniu materiałów na dużą skalę. W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu najważniejsza jest elastyczność operacyjna i podejmowanie strategicznych decyzji. W miarę ewolucji branż i zmian na rynkach firmy często stają przed trudnym zadaniem przeniesienia swoich linii produkcyjnych.

Proces przenoszenia linii produkcyjnej może być złożony i wymaga starannego planowania i wykonania. Oto ogólny zarys poszczególnych kroków:

   1. Oszacowanie:
    Zidentyfikuj przyczyny przeniesienia linii produkcyjnej, takie jak redukcja kosztów, rozbudowa lub względy strategiczne. Oceń przydatność nowej lokalizacji na podstawie czynników takich jak dostępność siły roboczej, infrastruktura, bliskość dostawców i klientów, przepisy i dostęp do rynku.
   2. Planowanie:
    Opracuj szczegółowy plan przeprowadzki, który określa harmonogram, zasoby i budżet wymagany do przeprowadzki. Zdefiniuj cele, kamienie milowe i kluczowe wskaźniki wydajności procesu relokacji (KPI).
   3. Projekt i przygotowanie obiektu:
    Zaprojektuj nowy układ zakładu produkcyjnego, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak optymalizacja przepływu pracy, rozmieszczenie sprzętu, wymagania bezpieczeństwa i przyszła skalowalność. Przygotuj nowy obiekt, zapewniając niezbędne media, infrastrukturę i pozwolenia.
   4. Ocena i dobór sprzętu:
    Oceń istniejący sprzęt produkcyjny, aby określić, czy można go przenieść lub czy należy zakupić nowy sprzęt. Oceń zgodność sprzętu z nowym obiektem i wymaganiami produkcyjnymi. Zaplanuj wszelkie niezbędne modyfikacje, ulepszenia i wymiany.
   5. Zarządzanie łańcuchem dostaw:
    Przejrzyj łańcuch dostaw i logistykę związaną z przeniesieniem linii produkcyjnej. Koordynuj współpracę z dostawcami, aby zapewnić płynne przejście, w tym terminy dostaw, zarządzanie zapasami i potencjalne zakłócenia w dostawach surowców lub komponentów.
   6. Szkolenie pracowników:
    Przekaż pracownikom plany relokacji i zapewnij wsparcie podczas przejścia. Określ zapotrzebowanie na siłę roboczą w nowej lokalizacji i oceń potrzebę zatrudnienia, przekwalifikowania lub przeniesienia pracowników. Opracuj plan szkoleniowy, aby zapoznać pracowników z nowym sprzętem, procesami i protokołami bezpieczeństwa.
   7. Wykonanie przejścia:
    Wdrożenie planu relokacji poprzez koordynację fizycznego przemieszczania sprzętu, zapasów i materiałów do nowej lokalizacji. Proces składał się z trzech głównych faz:

     • Demontaż linii produkcyjnych:
      Demontaż linii produkcyjnych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnego przejścia linii z jednej lokalizacji do drugiej. Po pierwsze, utwórz wykwalifikowany zespół, który dokładnie zdemontuje maszyny i komponenty, upewniając się, że każdy element jest oznaczony i udokumentowany do ponownego montażu. Niniejsza dokumentacja będzie stanowić cenne odniesienie podczas fazy ponownego montażu. Następnie użyj odpowiedniego sprzętu do podnoszenia i załadunku, takiego jak suwnice hydrauliczne, podnośniki i wózki widłowe, aby bezpiecznie podnieść i załadować zdemontowane maszyny na pojazdy transportowe.
     • Transport liniowy do produkcji:
      Faza transportu jest krytycznym etapem relokacji linii produkcyjnych, a posiadanie odpowiednich narzędzi do transportu maszyn jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczną i udaną relokację. W dzisiejszym zaawansowanym technologicznie środowisku maszyny stały się cięższe i bardziej wyrafinowane, co wymaga najwyższej dokładności podczas transportu. Aby to osiągnąć, nieocenione może być wykorzystanie technik metrologicznych, takich jak śledzenie laserowe. Systemy metrologiczne, obejmujące oznaczanie podłóg, wyrównywanie, pomiary i poziomowanie, przyczyniają się do maksymalnej precyzji w całym procesie transportu. Stosując te praktyki, firmy mogą zapewnić bezpieczne i dokładne przeniesienie swoich maszyn, minimalizując ryzyko uszkodzeń i maksymalizując wydajność.
     • Ponowny montaż linii produkcyjnych:
      Na etapie montażu i uruchomienia w nowym miejscu niezwykle ważne jest skupienie się na pomyślnej instalacji maszyn, która z Twoimi wymaganiami, harmonogramem i budżetem. Kluczowym aspektem jest nawiązanie współpracy partnerskiej z zespołem instalacyjnym w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i koordynacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o instalację pojedynczej linii produkcyjnej, czy o przeniesienie całych fabryk, priorytetem jest wsparcie przy uruchomieniu i testowanie, aby zagwarantować optymalną funkcjonalność.
   8. Kontrola i zapewnienie jakości:
    Ustanowienie procedur kontroli jakości w nowym zakładzie, zapewniających, że produkty spełniają wymagane standardy. Przeprowadzaj dokładne kontrole, przebiegi próbne i weryfikacje, aby zweryfikować wydajność maszyn i zgodność z celami produkcyjnymi oraz rozwiązać wszelkie problemy w okresie przejściowym.
   9. Komunikacja z klientami i stronami zainteresowanymi:
    Poinformuj o relokacji klientów, dostawców i inne zainteresowane strony, przekazując im aktualne dane kontaktowe i rozwiązując wszelkie wątpliwości lub potencjalne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Utrzymuj otwarte linie komunikacji, aby zapewnić płynne przejście i zminimalizować wpływ na relacje biznesowe.
   10. Monitorowanie i optymalizacja:
    Monitoruj wydajność przeniesionej linii produkcyjnej, śledź kluczowe wskaźniki i porównuj je z wcześniej zdefiniowanymi wskaźnikami KPI. Identyfikuj obszary wymagające poprawy i optymalizuj procesy w celu zwiększenia produktywności, jakości i wydajności.

Jak Beck & Pollitzer może pomóc w projektach relokacyjnych

Należy pamiętać, że konkretne kroki i uwagi mogą się różnić w zależności od charakteru linii produkcyjnej i montażowej, branży oraz wyjątkowych wymagań związanych z przeniesieniem. Współpraca z profesjonalistami takimi jak Beck & Pollitzer, którzy mają doświadczenie w relokacji linii produkcyjnych/montażowych i zarządzaniu projektami, może znacznie ułatwić ten proces.

Nasz zespół ekspertów, składający się z kierowników projektów, kierowników, młynarzy, specjalistów ds. podnoszenia ciężkich przedmiotów, monterów, elektryków, monterów rur i spawaczy, jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do podnoszenia i usuwania maszyn, aby sprostać nawet najbardziej skomplikowanym projektom relokacji i instalacji. Dzięki 160-letniemu doświadczeniu inżynieryjnemu i wiedzy z różnych branż odnieśliśmy wyjątkowy sukces w realizacji projektów każdej wielkości. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem i przestrzegamy światowych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić kulturę zerowej liczby wypadków.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w słuchanie, partnerstwo, terminowość dostaw i trzymanie się budżetu, dążymy do zapewnienia naszym klientom na całym świecie udanej produkcji i przenoszenia linii produkcyjnych. Skontaktuj się z Nami w sprawie kolejnego projektu.


Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.