Instalace a relokace výrobních technologií

Instalace a relokace výrobních technologií


S růstem trhu se požadavky klientů na výrobní technologie mohou měnit. Z tohoto důvodu nabízí společnost Beck & Pollitzer řadu služeb přizpůsobitelným na míru svým klientům.
Dokážeme realizovat projekty jakéhokoliv rozsahu, od instalací jednotlivých strojů v rámci existujícího provozu až po přesuny celých výrobních závodů z jedné země do druhé nebo na jiný kontinent.
Někteří z našich konkurentů mohou mít k projektům přístup, který vystihuje termín „zvednout a přesunout“, ale my věci děláme jinak. Nezbytnou součástí služeb poskytovaných společností Beck & Pollitzer je naslouchání klientům, spolupracujeme tedy s Vámi jako s partnerem, abychom minimalizovali narušení Vaší výroby či procesů. Kdekoliv je to možné, náš tým navrhne technologický postup pro nejefektivnější řešení Vámi zamýšlené operace a následnou realizaci dodávky v dohodnutém termínu a smluvené ceně.
Již více než 150 let naše společnost Beck & Pollitzer rozvíjí své poznatků a know-how v oblasti přesunů výrobních technologií. Naše zkušenosti nám umožňují zjistit a vyřešit případné problémy dřív, než nastanou.
Služeb společnosti Beck & Pollitzer jsme využili poprvé a byli jsme rádi, že jsme se rozhodli právě pro ně. Bez váhání je použijeme i v budoucnu.

Naše služby v oblasti výrobních technologií:

  • Plánování relokací jednotlivých strojů
  • Instalace nových výrobních technologií
  • Mezinárodní relokace
  • Zdvihy těžkých břemen
  • Vnitřní reorganizace
  • Odstavení stávajících technologií a demontáže zařízení
  • Doprava, zdvihy a skladování
  • Dodržování zásad Bezpečnost a ochrana zdraví

Projektová studie

Globální relokace britského závodu

V roce 2018 byla společnost Beck & Pollitzer jedním z nadnárodních koncernů v automotive vybrána jako generální dodavatel projektu na kompletní demontáže výrobních technologií závodu ve Velké Británii. Závod ukončil výrobu 30. dubna a noví nájemníci se měli nastěhovat 1. října. Náš tým tedy musel pracovat podle přísného časového harmonogramu.
Projekt probíhal od 1. května do 30. září, přičemž rozsah prací byl velmi rozsáhlý. Veškerá výrobní zařízení byla naším týmem nejprve odpojena a připravena k demontáži, následně byla odstraněna rozpracovaná produkce včetně surovin a materiálů k výrobě, po demontáži a relokaci technologií byly zlikvidovány všechny odpady včetně nepotřebných ocelových konstrukcí.
Tento projekt je příkladem vynikající spolupráce mezi sedmi našemi divizemi, přestože jejich týmy hovoří různými jazyky. Organizovali jsme každodenní schůzky, aby každý přesně věděl, jaký je denní plán, ať už šlo o české, britské a rumunské týmy připravující hydraulická zdvihadla (gantry), francouzský tým provádějící demontáž stroje Extruder 9 nebo polský tým pomáhající s demontáží sekce Z. Na odpojení provozních médií jsme spolupracovali s údržbou našeho zákazníka.
Během projektu jsme demontovali více než 9 200 tun zařízení. Na místě nedošlo k žádným nehodám ani úrazům. Náš tým pracoval rychle a efektivně, aby byl projekt dokončen včas.

Rozsáhlá

spolupráce mezi 7 divizemi

87,000

odpracovaných hodin

9,200+

tun relokovaného zařízení

Nevíte přesně, které řešení se pro vaše podnikové potřeby hodí nejlépe?

Nejnovější Tweety

Copyright© 2021 Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.