Stěhování strojů

Stěhování strojů


S růstem trhu se požadavky klientů na výrobní technologie mohou měnit. Z tohoto důvodu nabízí společnost Beck & Pollitzer řadu služeb přizpůsobitelných na míru svým klientům včetně stěhování strojů a instalace zařízení.
Dokážeme realizovat projekty jakéhokoliv rozsahu, od přepravy jednotlivých strojů v rámci existujícího provozu až po přesuny celých výrobních závodů z jedné země do druhé nebo na jiný kontinent.
Někteří z našich konkurentů mohou mít k projektům přístup, který vystihuje termín „zvednout a přesunout“, ale my věci děláme jinak. Nezbytnou součástí služeb poskytovaných společností Beck & Pollitzer je naslouchání klientům, spolupracujeme tedy s Vámi jako s partnerem, abychom minimalizovali narušení Vaší výroby či procesů. Kdekoliv je to možné, náš tým navrhne technologický postup pro nejefektivnější řešení Vámi zamýšleného stěhování strojů popř. instalace zařízení a následnou realizaci dodávky v dohodnutém termínu a smluvené ceně.
Již více než 150 let naše společnost Beck & Pollitzer rozvíjí své poznatků a know-how v oblasti stěhování strojů. Naše zkušenosti nám umožňují zjistit a vyřešit případné problémy dřív, než nastanou.

Stěhování těžkých strojů

Kromě instalace nových strojů je další oblíbenou službou, kterou poskytujeme, stěhování strojů. Inženýři společnosti Beck & Pollitzer jsou vysoce zkušení profesionální stěhováci strojů, odborně vyškolení v řadě odborných dovedností. To znamená, že máme lidi, kteří váš projekt přemístění stroje zvládnou správně a úspěšně, bez ohledu na to, jak složité může být.
Za posledních 150 let si společnost Beck & Pollitzer vybudovala bezkonkurenční znalosti o požadavcích na úspěšnou demontáž a instalaci strojů. Naše zkušenosti nám umožňují identifikovat a řešit případné problémy dříve, než nastanou. Chcete-li podrobněji prodiskutovat potřeby instalace, přemístění nebo odstranění vašeho stroje, kontaktujte svou nejbližší kancelář, která vás provede.
Služeb společnosti Beck & Pollitzer jsme využili poprvé a byli jsme rádi, že jsme se rozhodli právě pro ně. Bez váhání je použijeme i v budoucnu.

Služby společnosti Beck & Pollitzer Machine zahrnují:

  • Přeprava strojů
  • Instalace zařízení
  • Mezinárodní relokace
  • Stěhování těžkých břemen
  • Vnitřní reorganizace
  • Odstavení stávajících technologií a demontáže zařízení
  • Doprava, zdvihy a skladování
  • Stěhování strojů
  • Stěhování těžkých strojů
  • Dodržování zásad Bezpečnost a ochrana zdraví

Projektová studie

Globální relokace britského závodu

V roce 2018 byla společnost Beck & Pollitzer jedním z nadnárodních koncernů v automotive vybrána jako generální dodavatel projektu na kompletní demontáže výrobních technologií závodu ve Velké Británii. Závod ukončil výrobu 30. dubna a noví nájemníci se měli nastěhovat 1. října. Náš tým tedy musel pracovat podle přísného časového harmonogramu.
Projekt probíhal od 1. května do 30. září, přičemž rozsah prací byl velmi rozsáhlý. Veškerá výrobní zařízení byla naším týmem nejprve odpojena a připravena k demontáži, následně byla odstraněna rozpracovaná produkce včetně surovin a materiálů k výrobě, po demontáži a relokaci technologií byly zlikvidovány všechny odpady včetně nepotřebných ocelových konstrukcí.
Tento projekt je příkladem vynikající spolupráce mezi sedmi našemi divizemi, přestože jejich týmy hovoří různými jazyky. Organizovali jsme každodenní schůzky, aby každý přesně věděl, jaký je denní plán, ať už šlo o české, britské a rumunské týmy připravující hydraulická zdvihadla (gantry), francouzský tým provádějící demontáž stroje Extruder 9 nebo polský tým pomáhající s demontáží sekce Z. Na odpojení provozních médií jsme spolupracovali s údržbou našeho zákazníka.
Během projektu jsme demontovali více než 9 200 tun zařízení. Na místě nedošlo k žádným nehodám ani úrazům. Náš tým pracoval rychle a efektivně, aby byl projekt dokončen včas.

Rozsáhlá

spolupráce mezi 7 divizemi

87,000

odpracovaných hodin

9,200+

tun relokovaného zařízení

Nevíte přesně, které řešení se pro vaše podnikové potřeby hodí nejlépe?

Nejnovější Tweety

Copyright © Beck & Pollitzer Ltd. Všechna práva vyhrazena.